PORTALE PARTNERÓW
Badania opinii i satysfakcji – jak przygotować profesjonalne badanie w organizacji

Badania opinii i satysfakcji – jak przygotować profesjonalne badanie w organizacji

Proces projektowania Badania Opinii Pracowników trwa – w zależności od stopnia złożoności i zakresu projektu – od 2 do 4 tygodni. Etap związany z wypełnianiem ankiet trwa zwykle 2-3 tygodnie, natomiast przygotowanie spersonalizowanego raportu zbiorczego zajmuje około 3 tygodni. W przypadku ankiet papierowych należy założyć dodatkowe minimum 2 tygodnie na działania związane z logistyką, tj. przesyłaniem ankiet i przepisywaniem danych do bazy.

Kluczowe etapy przygotowania badania:

 1. Ustalenie potrzeb organizacji i celów badania
 2. Wybór obszarów badawczych
 3. Zdefiniowanie zamkniętych pytań ankietowych
 4. Ustalenie skali odpowiedzi – czasami może być więcej niż jedna
 5. Ustalenie liczby i treści pytań otwartych
 6. Określenie metryczki – wybór zmiennych metryczkowych, takich jak np. jednostka organizacyjna, dział, lokalizacja, staż pracy, wiek, stanowisko, funkcja kierownicza itp.
 7. Ustalenie zakresu i liczby raportów
 8. Przygotowania akcji komunikacyjnej dla pracowników –ustalenie treści mailingów, zaprojektowanie plakatów i ulotek informacyjnych
 9. Zaimplementowanie rozwiązań na platformie online lub wydruk ankiet papierowych
 10. Przygotowanie urn na ankiety papierowe oraz loginów i haseł dla uczestników badania on-line
 11. Przeprowadzenie warsztatów informacyjnych dla kadry kierowniczej
 12. Monitoring frekwencji w trakcie badania on-line i wysyłka mailingów przypominających
 13. Monitoring przebiegu badania w przypadku ankiet papierowych oraz koordynowanie działań związanych z wysyłką zwrotną urn

 

Wdrożenie badań opinii i satysfakcji w organizacji pozwala na uzyskanie cennej wiedzy dotyczącej nastrojów w firmie, zaplanowanie adekwatnych działań naprawczych, zapobieganie niepożądanym zjawiskom typu: spadek zaangażowania, konflikty, absencje, rotacja pracowników, kreowanie pożądanej kultury organizacyjnej oraz wzmacnianie identyfikacji z firmą oraz budowanie pozytywnego wizerunku organizacji, zarówno wewnętrznego jak i zewnętrznego.

Rzetelnie przeprowadzone badanie opinii i satysfakcji pełni rolę nie tylko diagnostyczną, ale też komunikacyjną, motywacyjną oraz integracyjną. Pozytywnym skutkiem tego typu badania najczęściej jest poprawa atmosfery pracy, zwiększenie efektywności pracowników, wzrost zaufania do Zarządu oraz usprawnienie procesów, systemów i narzędzi.

Finalny koszt inwestycji zależy od liczby pracowników objętych badaniem, formy badania papier / on-line, stopnia rozproszenia Organizacji i liczby lokalizacji, zakresu badania i liczby zmiennych metryczkowych, objętości ankiet, w tym liczby pytań otwartych, ewentualnych działań dodatkowych, takich jak np. opracowanie plakatów i ulotek, wydruk tych materiałów w drukarni, przeprowadzenie warsztatów informacyjnych dla kadry kierowniczej, realizacja spotkań w celu zakomunikowania pracownikom wyników badania.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *